ویرایش شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - محمدامین حسین خانی - عنوان مدلهای تجارت الکترونیکی

:: ویرایش شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - محمدامین حسین خانی - عنوان مدلهای تجارت الکترونیکی

به نام خدا

مدل های تجارت الکترونیک

محمد امین حسینخانی

دانشجوی ترم 3کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزار،دانشگاه فناوری های نوین قو چان

Amin.software.technology.75@gmail.com

چکیده

این مقاله در ابتدا به تعریف تجارت و تجارت الکترونیک میپردازد؛در ادامه سیر تکاملی تجارت الکترونیک  را بیان می کند. و همچنین مزایا و معایب تجارت الکترونیک می پردازد.

ودر پایان به مقایسه تجارت الکترونیک B2BباB2C می پردازیم.

 کلمات کلیدی

تجارت ،تجارت الکترونیک،مدل های تجارت الکترونیک.

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفیویرایش شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - محمدامین حسین خانی - عنوان مدلهای تجارت الکترونیکی
برچسب ها : تجارت ,الکترونیک ,تجارت الکترونیک

نمونه سوالت تستی درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بخش دوم

:: نمونه سوالت تستی درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بخش دوم

فصل 4

1-سازمان حقیقی به سازمانی گفته می شود که در آن همه ابعاد :

الف)فیزیکی باشند.

ب)فیزیکی – دیجیتالی باشند.

ج)دیجیتالی باشند.                                    

د)ارایه محصول به صورت فیزیکیودریافت هزینه به صورت سنتی میباشد.

 

2-در سازمان ها کدام حالت را تجارت الکترونیکی جزیی مینامیم ؟

الف)همه ابعاد فیزیکی باشند.                      

ب)حداقل یکی از ابعاد دیجیتالی باشد.

ج)همه ابعاد دیجیتالی باشند.                       

د)محصول ،تحویل آن،هزینه پرداختی،و عامل انتقال همگی برخط هستند.

3- نام دیگر سازمان های مجازی چیست؟

الف)سازمان های تلفیقی                           

ب)سازمان های فیزیکی

ج)بازیگران صرف

د)سازمان های حقیقی

4-کدام یک تعریف  مدل کسب و کار "بازاریابی وابسته "می باشد؟

الف)شرکت ها یا افراد ،مزایده های مختلفی راازطریق اینترنت انجام میدهند.

 ب)تولیدکنندگان یا خرده فروشان مستقیما محصولات رابه صورت برخط به مشتریان میفروشند.  

ج)مشتریان تصمیم میگیرند که چه مقدار می خواهند بپردازند.

د)فروشندگان ازشرکای خود می خواهند آرم ها رادر سایت های خود قراردهند.مشتریان بر روی این آرم ها کلیک کرده ،وارد سایت فروشنده شده و خرید میکنند ،آنگاه فروشندگان به شریکان کمیسیون پرداخت میکنند.

 

5)کدام یک از ویژگیهای کاتالوگ های الکترونیکی است؟

الف)پویایی دراطلاعات  

ب)میزان یکپارچگی با سایر فرایندها یا خصوصیت های کسب و کار   

ج)درجه سفارشی سازی 

د)هر3 مورد

6(حراج هایی هستند که فروشندگان ازآن بعنوان مجرای فروش به بسیاری ازخریداران بالقوه استفاده می کنند.

الف)حراج مستقیم(مزایده)

ب)حراج معکوس (مناقصه)

ج)سازمان حقیقی                                            

د)سازمان مجازی

7-دریک خریدار(که معمولا یک سازمان است )وجود دارد که می خواهد محصول یا خدمتی را خریداری کند.

الف)حراج مستقیم (مزایده)                                

ب)حراج معکوس (مناقصه)

ج)سازمان حقیقی                                            

د)سازمان مجازی

8- "تبادل کالا یا خدمات بدون تبادل پولی " تعریف کدام است ؟

الف)مزایده                                                   

ب)مناقصه

ج)داد و ستد الکترونیکی

د)کاتالوگ های الکترونیکی

9- کدام مورد جزو مراحل چرخه حیات ارایه خدمات به مشتری نمیباشد ؟

الف)احتیاج                                                  

ب)حصول

ج)مالکیت                                                     

د)بانکداری مجازی

10- تعریف خرده فروشی الکترونیکی کدام است  ؟

الف)فروش مستقیم محصولات و خدمات از طریق مغازه های الکترونیکی یا بازارهای الکترونیکی که معمولا برپایه قالب کاتالوگ های الکترونیکی یا حراجی ها طراحی شده است.

ب)تبادل کالا یا خدمات بدون تبادل پولی

ج)حراج هایی هستند که فروشندگان از آن به عنوان مجرای فروش به بسیاری از خریداران بالقوه استفاده میکنند.

د)مجموعه ای از فروشگاههای شخصی که تحت یک آدرس اینترنتی است.

11-کدام یک از تراکنشهای تجارت الکترونیکی به خرده فروشی الکترونیکی مشهوراست؟ ( ترتیب گزینه ها نامرتب است جواب: ب)

C2B د)

               C2Cج)

B2Cب)

B2Bالف)

  چیست؟  (صفحه 296)B2E12-

الف)تجارت الکترونیکی بین دو یا چند واحد درون سازمان

ب) تجارت الکترونیکی بین دو یا چند کارمند سازمان

ج) تجارت الکترونیکی سازمان با کاکنانش

د) تجارت الکترونیکی بین فرد با فرد

13- کدامیک از کارتهای زیر , در خریدهای برنامه ریزی نشده مدل      B2E    کاربرد دارد؟ (صفحه305 )

الف) چک های الکترونیک

ب) کارتهای اعتباری الکترونیک

ج) کارتهای نقدی با ارزش ذخیره شده مشخص

د) کارتهای خرید

14-کدام یک از کارتهای زیر به عنوان کارت وفاداری مشتری استفاده میشود؟ (صفحه 306)

الف) کارت هوشمند

ب) کارت ارزش انباشته پولی

ج) کارت خرید

د) کارتهای اعتباری

15- انجام سفارش به طور موثر وکارآمد در کدامیک از تجارتهای الکترونیک زیر بسیارسخت است؟

 (ترتیبگزینههانامرتباستجواب:ب)

    د) مورد 1و2C2Cج)

B2Cب)

 B2Bالف)


16-رایجترین وسیله پرداخت مشتری در تراکنشهای غیربرخط چیست؟ (صفحه 305)

الف) کارتهای خرید

ب) کارتهای اعتباری الکترونیکی

ج) پول نقد

د) چک های الکترونیکی

17- انتقال الکترونیکی مزایا جزء کدام یک از برنامه های دولت الکترونیک است؟ (صفحه 298)

الف) دولت با شهروندان

ب) دولت با سازمان

ج) دولت با دولت

د) شهروندان با دولت

18-در کدامیک از بازارهای زیر اجناس ورودی تولید , مورد معاومله قرار میگیرند؟ (صفحه 291)

الف) توزیع کنندگان عمودی مواد مستقیم

ب)  توزیع کنندگان عمودی مواد غیرمستقیم

ج) توزیع کنندگان افقی                                                                

د) تبادلات کارکردی

19-کدامیک از تبلیغات زیر پیاده سازی آن مقرون به صرفه بوده ونرخ پاسخ آن سریع تر وبهتراز سایر مجراهای تبلیغاتی است؟

الف) کاتالوگ ها وبروشورهای الکترونیکی                                              

ب) پنجره های تبلیغاتی زرین

ج)علائم تبلیغاتی                                                                                    

د) پست الکترونیکی

20-کدامیک از مراحل چرخه حیات ارائه خدمات به مشتری از مشتری به صورت پیوسته پشتیبانی می کند؟ (صفحه 276)

الف)مالکیت

ب) حصول                          

ج) ترک                             

د) احتیاج

 

فصل 9                           

1-       سیستم EDM چیست؟

الف) مدیریت مستندات الکتریکی        ب) مدیریت مستندات            ج) مدیریت دانش            د) مخزن دانش

بخش 9-3 ، قسمت 9-5 ، پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانش

2-       کدام ابزار در پیدا کردن ، بازیابی و جمع آوری مخازن دانش وظیفه ی اصلی مدیریت دانش را انجام می دهد؟

الف) موتورهای جستجو       ب) ابزارهای بهره برداری          ج) بسته ی نرم افزاری     منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفینمونه سوالت تستی درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بخش دوم
برچسب ها : دانش ,مدیریت ,فناوری ,اطلاعات ,کدام ,سازمان ,مدیریت دانش ,فناوری اطلاعات ,پیاده سازی ,کدام گزینه ,موفقیت فعالیتهای ,موفقیت فعالیتهای مدیریت ,سا

شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم مریم نوری - عنوان مهندسی نرم افزار امن

:: شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم مریم نوری - عنوان مهندسی نرم افزار امن

مهندسی نرم افزار امن

چکیده

 

در مهندسی نرم افزار روشی ارائه میشود تا نرم افزار تولید شده درست ، منظم و امن باشد.امنیت یکی از اساسی ترین اهداف تولید نرم افزار میباشد امروزه ارزیابی امنیت در پورتهای شبکه نیست بلکه دررفتار یه نرم افزار در محیط عملیاتی در قبال اطلاعات کاربران است در محیط امروزی حفظ هویت و اطلاعات کاربران از اهمیت بالایی برخردار است اگر نرم افزار تولید شده از درجه امنیت پایینی برخردار باشد ان نرم افزار کاربردی ندارد بسیاری از تولید کنندگان نرم افزار فقط به تست نفوذ بسنده میکند در صورتی ک ارزیابی امنیت عمیق تر از یه تست ساده نفوذ باید باشد امنیت نرم افزار به  این معنا است که در مرحله توسعه نرم افزار کد امن یکپارچه ای جهت جلوگیری از اسیب پذیری ب کار رفته باشد تا نرم افزار در مراحل مختلف مثل تستها اسیب پذیری ،اسکن نرم افزار، را به درستی بگذراند.مهم ترین تفاوت که بین نرم افزارهای امن و نامن وجود دارد در ساختار فرایندها و شیوه مورده استفاده برای تعیین طرح و توسعه قرار دارد

 

کلمات کلیدی

امنیت ،مهندسی نرم افزار

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفیشیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم مریم نوری - عنوان مهندسی نرم افزار امن
برچسب ها : افزار ,امنیت ,تولید ,مهندسی ,اسیب پذیری ,اطلاعات کاربران ,ارزیابی امنیت ,باشد امنیت ,افزار تولید

نمونه سوالت تستی درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بخش دوم - اول

:: نمونه سوالت تستی درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بخش دوم - اول

                          1عیب های بزرگ راهبرد تولیدبراساس پیش بینی چیست ؟

        الف )  کالاهای استاندارد براساس پیش بینی های بلندمدت تقاضای مصرف کننده تولید میشوند.

 

      ب )  دقیق نبودن پیش بینی ها ، منجربه از دست دادن فروش یااجباربه ارائه تخفیفات سنگین برای

                فروش محصولات اضافی خواهد بود

                    ج  )  ناتوانی شرکت درتعقیب مداوم تقاضای مشتریان

                     د  )  موارد ب و ج      

2فرایند تولید سفارشی انبوه چیست ؟

                  الف )  توانایی تولید انبوه مطابق سفارش مشتریان

                  ب  )  توانایی تولید انبوه سفارش های اینترنتی

                  ج  )  توانایی تولید انبوه سفارش های خارجی                                                              

                  د  )  موارد الف و ب

3مهم ترین نقطه ضعف راهبرد تولیدسفارشی چیست ؟

                الف )  حساسیت سیستم به تغییرات کوتاه مدت تقاضای مشتری

                  ب )  شفافیت بیشتردرتقاضا وجریان کالاها در زنجیره ارزش

                  ج )  قیمت های متغییرومحرک های فروش برای مدیریت سطوح تقاضا

                  د  )  هرسه مورد

4کدامیک از موارد زیر جزونیروهای 5 گانه مدل رقابتی پورتر هستند ؟

 

       الف )  تهدید تازه واردین – قدرت چانه زنی تامین

 

        ب  )  قدرت چانه زنی مشتریان ( خریداران)

 

        ج  )  خطرمحصولات یاخدمات جایگزین – رقابت بین شرکتهای موجود در صنعت

      

        د  )  هر سه مورد

 

5برای اکثرسازمانها ، اینترنت تهدید رقبای جدید را ................. می دهد؟

                 الف )  افزایش

                  ب  )   کاهش

                  ج  )   تغییر

                  د   )   رونق

6قدرت چانه زنی تامین کنندگان یعنی این که :

                 الف )  تامین کنندگان باوابسته کردن مشتریان به خودوافزایش هزینه جابجایی قدرتمند میگردند

                  ب  )  تامین کنندگان دسترسی خریداران را به اطلاعات مربوط به محصولات افزایش می دهند

                  ج  )  موارد الف و ب

                  د  )  هیچکدام

7کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد ؟

                 الف )  اینترنت قدرت چانه زنی مشتریان را بطورعمده ای افزایش می دهد.

                  ب  )  وب دسترسی خریداران به اطلاعات مربوط به محصولات وتامین کنندگان راافزایش میدهد

                  ج  )  اینترنت هزینه جابجایی را برای مشتریان کاهش داده وخریداران به راحتی میتوانند از تامین              

                         کنندگان فرعی نیز خرید کنند

                   د  )  هر سه مورد

8شرکت های تلفیقی چه نوع شرکت هایی هستند؟

               الف  )   شرکت های حقیقی که با عملیات تجارت الکترونیکی ترکیب شده اند.

                ب  )   شرکت هایی که مستقیما به مصرف کنندگان جنس می فروشند.

                ج  )  هردومورد

                د  )  هیچکدام

9مفهوم راهبرد رهبری هزینه برای ایجاد مزیت رقابتی چیست ؟

 

   الف)  باید کالاها یا خدمات را با کمترین هزینه در صنعت تولید کرد

               ب )  نمونه ای از رهبری هزینه ، سیستم خودکار تکمیلذ موجودی وال مارت است

              ج  )  مورد الف و ب

              د  )  هیچکدام

10 مفهوم راهبرد ایجاد تمایز در مزیت رقابتی چیست ؟

   الف )  محصولات وخدماتی با ویژگی های متفاوت باید ایجاد کرد

    ب ) محصولات متفاوت بهتر باعث می شود شرکت ها ، قیمت ها را بالا برده ومحصولات بیشتری به

           فروش می رسد

   ج  ) موارد الف وب

   د  ) هیچکدام

11مفهوم راهبرد بازار هدف چیست؟

الف )  بخش کوچکی از بازار هدف را انتخاب کرده ودرکیفیت ، سرعت یا قیمت آن بازار ، بهترین بود

 ب  )  یعنی محصولات متفاوت بهتر ، قیمت ها را بالا برده ومحصولات بیشتری به فروش می رسد

 ج  )  یعنی هدف توسعه بازار می باشد

 د  )  موارد الف وب

12 کدامیک از عبارات زیر مفهوم راهبرد رشد می باشد؟

الف )   آن بازارسهم بازار خودرا افزایش داده ، مشتریان بیشتری بدست آورید یا محصولات بیشتری بفروشید

 ب  )  باهمکاران تجاری خود درقالب شراکت ، ائتلاف ، مشارکت خاص یاشرکت مجازی همکاری کرد

 ج  )  یک بازارهدف را انتخاب کرده ودرکیفیت ، سرعت یا قیمت آن بازار بهترین بود

 د  )  هر سه مورد

13 این تعریف مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

{ با همکاران تجاری خود ، درقالب شراکت، ائتلاف ، مشارکت خاص یا شرکتهای مجازی همکاری کنید }

 

الف  )  راهبرد رشد

 

 ب   )  راهبردبازار هدف

 

 ج   )  راهبرد ایجاد تمایز

 

 د    )  راهبرد اتحاد

      14   - مفهوم نوآوری در مدل های جدید کسب وکارچیست ؟

          الف )  پیشگام بودن در ایجاد یک مدل جدید راه را بررقبای احتمالی می بندد

           ب  )  یافتن مشتریان جدید در بازارهای جدید

          ج   )  نوآوری مستمربا ارایه محصولات وخدمات جدید رقابتی

          د   )   موارد الف وب

15-     مفهوم نواوری درمحصولات متمایز چیست ؟

       الف  )  کسب مزیت رقابتی ازطریق محصولات منحصربه فرد یا ارزش افزوده

        ب  )  نوآوری مستمر با ارایه محصولات وخدمات جدید رقابتی

        ج  )  بهره گیری از محصولات قبلی وتوسعه آنها

        د  )   هرسه مورد

16-    فناوری اطلاعات چگونه می تواند به روش مستقیم به ارزش یک شرکت بیفزاید؟

       الف  )  با کاهش هزینه های مربوط به یک فعالیت یا زیرگروهی از فعالیت ها

        ب   )  با افزایش درآمدهای شرکت

        ج   )  با کاهش ضرر وزیان مربوط به یک فعالیت

        د    )  هر سه مورد

17-    فناوری اطلاعات چگونه می تواند به روش غیرمستقیم به ارزش یک شرکت بیفزایید ؟

       الف  )  با افزایش درآمد

        ب   )  با کاهش هزینه

        ج   )  با کاهش ضرروزیان مربوط به یک فعالیت

        د    )  هیچکدام

18-     منابع یک بنگاه یا سازمان چیست ؟

       الف  )  دارایی ها وقابلیت هایی که برای درک وواکنش به فرصتها یا تهدیدات بازار در دسترس و مفیدند  

        ب   )  دارایی مالی وفناوری ،  مهارتهای مدیریتی ، شهرت وفرهنگ

        ج   )  سرمایه های فیزیکی – سرمایه های انسانی ومنابع مختلف سازمانی مانند شهرت وفرهنگ

      منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفینمونه سوالت تستی درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بخش دوم - اول
برچسب ها : اطلاعات ,محصولات ,مشتریان ,چیست ,هزینه ,بازار ,  با کاهش ,  منابع فناوری ,  توانایی تولید ,تولید انبوه ,مزیت رقابتی ,  توانایی تولید انبوه ,   

نیمسال اول 96-95 درس سیستم خبره ویژه ورودیهای 91 و قبل از آن

:: نیمسال اول 96-95 درس سیستم خبره ویژه ورودیهای 91 و قبل از آن

برنامه درسی سیستم خبره 

نیمسال اول 96-95  درس سیستم خبره ویژه ورودیهای 91 و قبل از آن

شماره هفته

تاریخ جلسه

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

 هفته 1

1395/06/27

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

2

1395/07/04

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

3

1395/07/11

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

4

1395/07/18

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

5

1395/07/25

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

6

1395/08/02

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

7

1395/08/09

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

8

1395/08/16

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

9

1395/08/23

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

10

1395/08/30

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

11

1395/09/07

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

12

1395/09/14

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

13

1395/09/21

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

14

1395/09/28

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

15

1395/10/04

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

16

1395/10/05

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفینیمسال اول 96-95 درس سیستم خبره ویژه ورودیهای 91 و قبل از آن
برچسب ها : جلسه ,محتواء ,هفته ,تمرین ,تکلیف ,فایل ,محتواء جلسه ,جلسه تمرین ,تکلیف هفته ,جلسه محتواء ,سیستم خبره

شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم س چنارانی- سخت افزار های امنیتی در شبکه کامپیوتری

:: شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم س چنارانی- سخت افزار های امنیتی در شبکه کامپیوتری

سخت افزار های امنیتی در شبکه کامپیوتری

سارا چنارانی

 

دانشجوی مهندسی کامپیوتر (گرایش فناوری اطلاعات) دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان 

 

Chenarani.s@yahoo.com

چکیده:

برای بررسی مسایل مرتبط با امنیت داده‌ها و سیستم ها باید به طبقه‌بندی آنها پرداخت، این طبقه‌بندی را حول محورهای مسایل تکنیکی و غیر تکنیکی، سخت‌افزار، نرم‌افزار، محیط‌های تبادل اطلاعات، امنیت داده‌ها، نقش عوامل انسانی و نظایر آن می‌توان انجام داد طبقه‌بندی و پرداختن به اجزای امنیت داده‌ها و سیستم‌ها شناخت ما را از مقولة امنیت سیستم‌ها بیشتر می‌کند.روش‌های حفاظتی نیز به دو بخش حفاظت فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می‌شود. حفاظت‌های فیزیکی بیشتر به منظور جلوگیری از ورود و دسترسی غیر مجاز به محل استقرار و تاسیسات مرتبط با سیستم‌های کامپیوتری است. حفاظت‌های غیر فیزیکی شامل انواع روش‌ها و تمهیدات پیش‌بینی شده در نرم‌افزارها به منظور تامین اهداف مختلف امنیتی سیستم‌ها است.

کلمات کلیدی

حمله-شبکه-ویروسها-امنیت

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفیشیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم س چنارانی- سخت افزار های امنیتی در شبکه کامپیوتری
برچسب ها : امنیت ,سیستم‌ها ,فیزیکی ,طبقه‌بندی ,امنیتی ,کامپیوتری ,امنیت داده‌ها ,شبکه کامپیوتری

منابع درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی مهندسی فناوری اطلاعات 9501

:: منابع درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی مهندسی فناوری اطلاعات 9501

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان - گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 

منابع درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات دانشجویان مهندسی کامپیوتر گرایش ای تی 9501

شماره هفته

تاریخ جلسه

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

 هفته 1

1395/06/27

سرفصل دورس

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

2

1395/07/04

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

3

1395/07/11

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

4

1395/07/18

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

5

1395/07/25

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

6

1395/08/02

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

7

1395/08/09

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

8

1395/08/16

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

9

1395/08/23

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

10

1395/08/30

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

11

1395/09/07

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

12

1395/09/14

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

13

1395/09/21

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

14

1395/09/28

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

15

1395/10/04

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

16

1395/10/05

محتواء جلسه

محتواء جلسه

تمرین یا تکلیف هفته

منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفیمنابع درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی مهندسی فناوری اطلاعات 9501
برچسب ها : جلسه ,محتواء ,هفته ,تکلیف ,تمرین ,مهندسی ,محتواء جلسه ,تکلیف هفته ,جلسه تمرین ,جلسه محتواء ,فناوری اطلاعات

شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم س محمدی نوخندان - ارزیابی گردشگری الکترونیکی و

:: شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم س محمدی نوخندان - ارزیابی گردشگری الکترونیکی و

ارزیابی گردشگری الکترونیکی و نقش آن در اقتصاد منطقه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عیسی نجفی

ارائه دهنده:

سارا محمدی نوخندان

 درس شیوه وارائه مطالب

دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

گروه آموزشی کامپیوتر

دانشگاه فناوری های نوین قوچان 

واحد قوچان

چکیده:


پیش از تولد اینترنت ،مقصد های گردشگری از طریق فعالیت های بازاریابی سنتی و آژانس های مسافرتی به اهداف خود دست می یافتند امروزه این فعالیت ها از طریق اینترنت صورت می گیرد بنابراین تلفیق فعالیت های سنتی گردشگری با فعالیت های فرصت های آنلاین فعلی یک ضرورت محسوب می شود .گردشگری الکترونیکی (ET)عبارتست از استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه سرویس های موردنیاز گردشگران که از این طریق گردشگران ساده تر،با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر خدمات و اطلاعات دریافت می کنند. .در واقع ET ارائه الکترونیکی کلیه سرویسهایی است که در گذشته گردشگران به صورت سنتی از آنها استفاده می کردند .و امروزه این سرویس ها به واسطه فن آوری اطلاعات میسر شده اند .گردشگری الکترونیک نقطه عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است .امروزه این دو پدیده هر دو از فعالیت های عمده و بسیار مهم در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی در جهان به شمار می روند.و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری خارجی می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درامد های ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی،منبع در آمد برای دولت ،منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد ،بنابراین برای ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از تکنولوزی های نوین می باشند.روش تحقیق توصیفی است سعی گردیده تا در خصوص نقش گردشگری الکترونیک در ایران به عنوان عاملی موثر در توسعه ی گردشگری بیان گردد .

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفیشیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - خانم س محمدی نوخندان - ارزیابی گردشگری الکترونیکی و
برچسب ها : گردشگری ,فعالیت ,اطلاعات ,فناوری ,الکترونیکی ,ارائه ,فناوری اطلاعات ,گردشگری الکترونیکی ,گردشگری الکترونیک ,محمدی نوخندان ,ارزیابی گردشگری ,ا

ویرایش شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - م عزیزی - عنوان اصول کار با سی ام اس ها CMS

:: ویرایش شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - م عزیزی - عنوان اصول کار با سی ام اس ها CMS

اصول کاربا سی ام اس ها

استادراهنما:

جناب آقای دکترعیسی نجفی

ارائه دهنده:

محبوبه عزیزی

درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی

دانشگاه فناوری های نوین قوچان

 

چکیده

 تقریباهمه افرادمی خواهندیک سایت راه اندازی کنندسیستم مدیریت محتوانقش بسیارمهمی درطراحی سایت دارد.
سیستم هایی که آنها را با نام CMS می شناسیم مخفف عبارت Content Management System به معنای سیستم مدیریت محتوا می باشند،  cms نرم افزار تحت سرور می باشد که به مدیران سایت ها اجازه می‌دهد که بدون داشتن دانش کدنویسی بتوانند صفحات سایت خود را ایجاد کرده و آنها را تغییر دهند.هدف اصلی استفاده از cms ساده کردن کارها می باشد. به عبارتی اگر بخواهید متنی از یک صفحه را تغیر دهید نیازی به بارگذاری مجدد همه اطلاعات بر روی سرور نیست ، بلکه به راحتی می توان از گزینه های موجود متن را ویرایش کرده و با زدن یک دکمه بلافاصله آن را ذخیره کرد.همچنین برای ایجاد صفحات جدید نیازی به نوشتن کدها برای هر صفحه به صورت جداگانه نمی باشد، بلکه یکبار این کدها نوشته می شوند و هر بار که شما بخواهید مطلب و صفحه جدیدی را به سایت خود اضافه کنید این کدها به صورت اتوماتیک به متن ارسالی شما اضافه خواهند شد.

کلمات کلیدی

مدیریت محتوا،طراحی سایت،سی ام اس،سایت ساز،قالب های آماده

ادامه مطلب
منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفیویرایش شیوه ارائه - نیمسال اول 9596 - م عزیزی - عنوان اصول کار با سی ام اس ها CMS
برچسب ها : سایت ,کدها ,صفحه ,مدیریت ,ارائه ,شیوه ارائه

نمونه سوالت تستی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات - ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات

:: نمونه سوالت تستی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات - ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات

1-      چهار دلیل عمده برای گرایش سازمانها به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات وجود دارد که عبارتند از:

 

2-       فرایند  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  با مد نظر قرار دادن استراتژیهای کسب و کار – استراتژیهای سیساتم های اطلاعاتی – استراتژیهای فناوری اطلاعات توصیف نمایید

 

3-       مفهوم همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و رویکردهای سازمانی توضیح دهید

 

4-       پنج لایه معماری اطلاعات در سازمانها را بیان و توضیح دهید

 

5-       با توجه به معماری پنج لایه ایی  هرم فناوری اطلاعات در یک سازمان را ترسیم و توصیف نمایید

 

6-        استراتژیهای متمرکز Intensive Strategies  بیان و توضح دهید

 

10-  بازنگری و بهکرد مستمر معماری سازمانی را تشریح نمایید

ب


11-  پنج  وظیفه اصلی مدیریت استراتژیک را بیان و توضیح دهید

 

12-    مدل تحلیل میدان نیرو اقای پورتر در صعنت را توصیف نمایید؟

 13-  راهبری فناوری اطلاعات سازمانها با کاربرد COBIT   چیست؟

Control Objectives for Information and Related Technology

14-  چگونه COBIT را به سازمان معرفی می‌کنید؟

15-  برای پذیرش COBIT چه کسانی باید تحت تاثیر قرار گیرند؟

16-  چرا یک سازمان باید COBIT را بپذیرد؟

17-  حوزه و محدودیتهای COBIT چه هستند؟

18-  چگونه COBIT را در سازمانتان اجرا کنید؟

19-  تعاریفی که در چارچوب COBIT باید در نظر گرفته شود، را بیان نمایید

20-   هفت غلط متداول در ارتباط با برنامه ریزی  راهبردی فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک سازمانها وجود دارد انها را بیان نمائید.

 

21-   در ارتباط با ضرورت تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و مزایای آن در حداقل 200 کلمه و حداکثر 300 کلمه بحث نمایید

22-      - تحلیل محیط داخلی و خارجی دانشگاه محل تحصیل را با مد نظر قراردادن پنج مقدار برای هر مولفه داخلی و خارجی انجام دهید (تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی دانشگاه  را با تعداد پنج مقدار برای هر کدام از مولفه های چهارگانه محیطی انجام دهید ) 

23-  
در مبحث تفویض اختیار کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

A.      تفویض اختیار موجب  استفاده بیشتر از نیروهای متخصص وایجاد حس اعتماد به نفس در سازمان میشود

B.      در سازمان متمرکز، اختیارات تصمیم گیری دردست مدیران بالاترین سطح قرار دارد

C.      در سازمان غیر متمرکز،اختیارات تصمیم گیری در سطوح مختلف پراکنده است(تفویض اختیار و مسئولیت)

D.      پیچیدگی سازمان ها یکی از علل گرایش به عدم تمرکز محسوب نمیشود

 

24-  در سازماندهی کدامیک از موارد زیر برای مبحث صف و ستاد صحیح نمی باشد

A.      وظائف صف ، وظائفی است که مستقیماً به تحقیق هدفهای خاص سازمان مرتبط است- واحد اجرایی و عمل کننده  

B.      وظائف ستاد ، وظائفی است  برای اجرای موثر وظائف صف - کمک  کننده و پشتیبان 

C.      ستاد، نوع شخصی برای کمک به شخص مدیر(مشاوران)- تهیه    گزارش- مسئولیت با مدیر است.

D.      ستاد نوع  تخصصی فاقد  مهارت و فن لازم برای کمک  به واحدهای اجرایی می باشد

 

25-     در بعد مفهوم سازمان و مدیریت کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟

A.         مدیریت عملی است که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می دهد.

B.          سازمان ها در جهت ساختن آینده ای مطلوب گامی برنمی دارند بلکه افراد باید خود در این مسیر پیشقدم بشوند.

C.          سازمان یک نهاد اجتماعی است که هدف دارد و ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است

D.         سازماندهی عبارت است از تنظیم و تخصیص دادن کارها، اختیارات سازمانی و منابع بین اعضا، به گونه ای که آنها بتوانند به هدف های سازمان دست یابند

26-     در بعد مفهوم کارآیی و اثربخشی کدامیک از عبارات زیر نادرست می باشد

A.         کارایی یعنی انجام دادن کارها به نحو شایسته و درست

B.          اثر بخشی یعنی انجام درست کارهای درست

C.          کارایی یعنی انجام دادن درست کارهای درست

D.         اثر بخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و مناسب

27-     سازمان یک سیستم باز است زیرا :

A.         اقلام مورد نیاز را از محیط می گیرد

B.          آنها را به محصول تبدیل می کند

C.          به محیط خارجی می دهد

D.         هر سه مورد صحیح است

28-     در بعد ساختارهای سازمانی کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد

A.         صرف جویی به مقیاس در ساختار مبتنی بر نوع وظیفه    یک نقطه قوت محسوب میشود

B.          در ساختار مبتنی بر نوع محصول تصمیم گیری به صورت غیرمتمرکز یک نقطه ضعف تلقی میشود.

C.           ساختار ماتری منبع : وبلاگ آموزشی ، تحصیلی و اطلاع رسانی - عیسی نجفینمونه سوالت تستی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات - ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات
برچسب ها : سازمان ,ریزی ,سیستم ,برنامه ,استراتژیک ,کدامیک ,برنامه ریزی ,فناوری اطلاعات ,استراتژیک فناوری ,ریزی استراتژیک ,یعنی انجام ,استراتژیک فناوری اط


محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com

پاپ کده | کسب درآمد از پاپ آپ چیست , کسب درآمد از پاپ آپ در بلاگفا , کسب درامد از پاپ آپ خارجی , کسب درآمد با پاپ آپ , اس پاپ آپ - سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد ازطریق پاپ آپ , کسب درآمد از اینترنت پاپ آپ , کسب درامد اینترنتی پاپ اپ , اموزش کسب درامد از پاپ اپ , نحوه کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از پاپ آپ , بهترین سایت کسب درآمد از پاپ آپ , اسکریپت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از پاپ اپ فیس نما , بهترین سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد بالا از پاپ آپ , بیشترین کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از بهترین پاپ آپ ها , بهترین سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , چگونه از پاپ اپ کسب درامد کنیم , نحوه کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از طریق پاپ آپ - poppop , معرفی سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , معرفی سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , سامانه کسب درآمد از پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درآمد از راه پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ شرکت راه گستر قرن , چگونگی کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از تبلیغات پاپ آپ